Колектив кафедри

Сьогодні колектив кафедри ПЗАС – це висококваліфіковані викладачі вищої школи з досвідом науково-методичної роботи: доктори технічних наук професори: І.І. Коваленко, С.Б. Приходько, кандидат фізико-математичних наук, доцент Л.О. Латанська; кандидати технічних наук, доценти: Л.М. Макарова, Т.В. Пономаренко, С.В. Суслов, І.В. Устенко, Т.А. Фаріонова; доценти кафедри, кандидати технічних наук В.К. Кошкін; викладач, кандидат технічних наук А.В. Пухалевич, старші викладачі : В.А. Гусєва-Божаткіна, Т.Г. Смикодуб; викладач С.М. Божаткін. Навчально-допоміжний склад кафедри: Т.В. Тимофєєва – завідуюча лабораторією, Г.Г. Шулежко – інженер 2 кат.; В.Б. Місюра – фахівець; Н.А. Кіскіна, А.С. Крамаренко – старші лаборанти.

Колектив кафедри ПЗАС
Співробітники кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем (2018р.).
Перший ряд – ст. викладач Гусєва-Божаткіна В.А., к.т.н., доцент Устенко І.В., інженер Шулежко Г.Г., зав. лаб. Тимофєєва Т.В., ст. лаборант Кіскіна Н.О.; другий ряд – ст.викладач Смикодуб Т.Г., к.т.н., доцент Макарова Л.М., к.т.н., доцент Пономаренко Т.В.; третій ряд – ст.викладач Божаткін С.М., ст. лаборант Крамаренко А.С., к.т.н., викладач Пухалевич А.В., зав. каф. д.т.н., професор Приходько С.Б., к.т.н., доцент Суслов С.В., к.ф.-м.н., доцент Латанська Л.О., к.т.н.,  в.о. доцент Кошкін В.К.

Професорсько-викладацьким складом кафедри забезпечується викладання наступних дисциплін: «Основи програмної інженерії», «Основи програмування», «Комп’ютерна дискретна математика», «Людино-машинний інтерфейс», «Дискретні структури», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Безпека програм та даних», «Алгоритми і структури даних», «Конструювання програмного забезпечення», «Архітектура комп’ютера», «Операційні системи», «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Бази даних», «Емпіричні методи програмної інженерії», «Моделювання програмного забезпечення», «Організація комп’ютерних мереж», «Проектний практикум», «Групова динаміка і комунікації», «Архітектура і проектування програмного забезпечення», «Професійна практика програмної інженерії», «Менеджмент проектів програмного забезпечення», «Якість програмного забезпечення та тестування», «Основи операційної системи UNIX», «Комп’ютерна графіка», «WEB-програмування».

Викладачі завжди підтримують зв’язок з випускниками, що дозволяє врахувати потреби бізнесу при підготовці фахівців. Сучасний науково-педагогічний потенціал дозволяє готувати кваліфіковані інженерні кадри, які здатні поліпшити якість і конкурентоспроможність українських підприємств і організацій.