Приходько Сергій Борисович

Завідувач кафедри ПЗАС, заступник директора Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами (ННІКНУП), доктор технічних наук, професор

Д.т.н., проф. С.Б. Приходько
Д.т.н., проф. С.Б. Приходько

Проф. С.Б. Приходько є відомим фахівцем в галузі моделювання стохастичних систем та статистичної обробки даних, керує аспірантами. Під його керівництвом викладачі кафедри ПЗАС Л.М. Макарова (2015 р.) та А.В. Пухалевич (2017 р.) захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Є автором 300 наукових і навчально-методичних друкованих праць, серед яких 98 статті у фахових виданнях, два навчальних посібники з грифом МОН України. Бере активну участь в підготовці висококваліфікованих фахівців у ряді навчальних закладів України, є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.