Наукова робота

Кафедра проводить активну науково-дослідну роботу. Напрямками наукових досліджень кафедри ПЗАС є: «Застосування методів математичного моделювання стохастичних систем в інформаційних технологіях» (проф. Приходько С.Б.); «Математичне моделювання метрик програмного забезпечення» (проф. Приходько С.Б., доц. Макарова Л.М., викладач Пухалевич А.В.); «Прикладний системний аналіз та інформаційні технології» (проф. Коваленко І.І.); «Математичне моделювання в кораблебудуванні» (доц. Суслов С.В.); «Математичне моделювання технічних систем» (доц. Латанська Л.О.); «Геометричне моделювання об’ємних компресорів» (доц. Устенко І.В.); «Інноваційні моделі і механізми управління проектами реконструкції та розвитку муніципальних систем водопостачання» (проф. НУК. Фаріонова Т.А.), «Управління інноваційними проектами та інтелектуальний аналіз даних» (доц. Пономаренко Т.В.).
Наукові та методичні напрацювання відображені в численних монографіях і навчальних посібниках, а загальна кількість публікацій за п’ятнадцятирічну історію роботи кафедри перевищує 750 найменувань.