Історія кафедри

Історія кафедри бере початок з 1987 р., коли з ініціативи д.е.н., проф. Л.М. Ходорковського наказом Мінвузу СРСР в Миколаївському кораблебудівному інституті імені адмірала С.Й. Макарова організована кафедра обчислювальної техніки та автоматизованих систем управління, яка готувала фахівців за спеціальністю 2204 «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і АСУ». У 1991 р. кафедра змінює свою назву на кафедру інформаційних технологій (КІТ). У 1997 р. починається одночасна підготовка фахівців за спеціальностями: «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Програмне забезпечення автоматизованих систем».
У 2003 році КІТ була розділена на дві випускові кафедри: кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС) і кафедру інформаційних управляючих систем та технологій (ІУСТ).

Організатором і першим завідувачем кафедри ПЗАС став доктор технічних наук, професор І.І. Коваленко.

На теперішній час кафедру ПЗАС очолює д.т.н., проф. С.Б. Приходько.

Послідовне набуття студентами ділових навичок професійної діяльності – одна з головних задач кафедральних лабораторій, оснащених сучасною комп’ютерною технікою, приладами, обладнанням і програмним забезпеченням.
Студенти кафедри мають можливість проходити практику на провідних підприємствах України, СНД і за кордоном. Підприємства ПриватБанк, GeeksForLess Inc., SintezTechnlogies, GlobalLogic, TemplateMonster, Aртsoft, UAlex Design, MobyDev і інші з радістю запрошують студентів старших курсів на практику, а найкращі студенти за бажанням можуть залишитися працювати на цих підприємствах. На основі підписаного між НУК і Асоціацією розробників програмного забезпечення «Ukrainian Hi-Tech Initiative» меморандуму про спільний розвиток науково-практичних та методологічних освітянських можливостей кафедра співпрацює з провідною аутсорсинговою компанією «QATestLab», що сприяє підготовці фахівців відповідно до вимог ринку тестування програмного забезпечення та сучасним технологіям галузі IT.

Викладачі кафедри приділяють велику увагу формуванню навчально-педагогічного резерву і розвитку матеріально-технічної бази. За роки становлення цього підрозділу НУК ім. адм. Макарова були захищені докторська і сім кандидатських дисертацій. Викладачі кафедри, аспіранти та студенти беруть активну участь в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. У 2017 р. к.т.н. В.К. Кошкін отримав премію Верховної Ради України «Молодого науковця».Творчі досягнення талановитих студентів та їхніх наставників підтверджуються призовими місцями на олімпіадах і конкурсах.

Так, на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Інформатика і кібернетика» у 2007 р. третє місце зайняли Є.О. Морозан, Н.О. Морозан (керівник – І.І. Коваленко), у 2008 р. переможцем цього конкурсу став А.В. Пухалевич (керівник – С.Б. Приходько), в 2012 р. К.Л. Басін був другим (керівник – С.Б. Приходько), а в 2018 р. А.С. Приходько посів третє місце (керівник – Л.М. Макарова). На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком «Інформаційна безпека на водному транспорті» у 2014 р. Т.В. Авдєєва зайняла третє місце (керівник – В.А. Гусєва-Божаткіна), а з напрямку «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація» в 2015 р. отримав диплом ІІІ ступеня С.О. Братухін (керівник – І.В. Устенко). У 2012 р. С.А. Винокуров переміг на Першій регіональній студентській олімпіаді з програмування С++. На міжнародній студентській олімпіаді з інформаційних технологій «ІТ-Universe» у конкурсі «Кращий інноваційний диплом (проект)» у 2015 р. переміг Б.Б. Пасюк (керівник – С.М. Божаткін), 2016 р. – А.А. Клепцов зайняв перше місце (керівник – С.М. Божаткін), С.С. Голубєв, В.В. Зелінський отримали у 2017 р. 1 місце, а у 2018 р. – 2 місце (керівник – С.М. Божаткін). У 2017 р. та 2018 р. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» А.С. Устенко став переможцем та отримав відповідно дипломи II та І-го ступеня (керівник – І.В. Устенко). У 2018-19 р. проєкти з розробки програмного забезпечення з відкритим кодом студента А.С. Приходька були прийняти до програми Google Summer of Code  та з успіхом завершені з отриманням відповідного сертифіката.

Плани на майбутнє колектив кафедри пов’язує з ефективним поєднанням накопиченого творчого досвіду і новаторської енергії талановитої молоді.