Навчальний процес 2020/2021 навчального року

Навчальний процес в НУК імені адмірала Макарова 2020/2021 навчального року розпочинається:

1. Для студентів Університету, які навчаються на 2-му курсі (крім спеціальностей: 121 Інженерія програмного забезпечення, 271 Річковий та морський транспорт), на 3-му курсі (спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення, 271 Річковий та морський транспорт), 4 та 6 курсах – з   7   в е р е с н я  2020 р.

2. Для студентів 1-го курсу та 5–го курсу (які зараховані на навчання до Університету в 2020 році), студентів 3-го курсу навчання (крім спеціальностей: 121 Інженерія програмного забезпечення, 271 Річковий та морський транспорт), студентів 2-го курсу спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення, 271 Річковий та морський транспорт – з 14  в е р е с н я 2020 р.